Odborné články dle data umístění na web
Přidej / odstraň levý sloupec.

Jaroslav Váňa: Nové akční plány v obnovitelných energiích (10.7.2001)

Výroční zpráva CZ BIOMu za rok 2000 (19.2.2001)

Zápis ze druhé a třetí schůze předsednictva CZ BIOMu v roce 2000 (29.1.2001)

Jan Štefan: Nástavec ke kamnům (19.1.2001)

Vlasta Petříková: Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách (9.1.2001)

Jaroslav Váňa: Investiční prostředky na kompostárny pro města, sdružení obcí a producentů bioodpadů (4.1.2001)

Milan Korecký: Svoz kompostovatelných složek komunálního odpadu na Slovanech 2.1.2001

Zdeněk Strašil: Olejnička iberská (Lallemantia iberica Fisch. at M.) netradiční alternativní olejnina (20.12.2000)

Jaroslav Váňa: CZ BIOM na přelomu tisíciletí (19.12.2000)

Antonín Slejška: Databáze fytoenergetiky (18.12.2000)

Miroslav Šafařík: Hlas rozumu proti ztrátě soudnosti (8.12.2000)

Antonín Slejška: Bioodpad - sběr a využití (24.11.2000)

Zdeněk Strašil: Pěstování a možnosti využití některých netradičních rostlin ve fytoenergetice (23.11.2000)

Vlasta Petříková: TV seriál "Energie pro 21. Století" (22.11.2000)

Petr Hutla, Václav Sladký: Význam lesní štěpky pro energetiku (21.11.2000)

Petr Hanzlík: Nakládání s odpady v Bystřici nad Pernštejnem (2.11.2000)

Jan Kozák: Bioplynové stanice Firmy BIOGAS TECHNOLOGY (14.9.2000)

Zpráva o dokumentu Elektrická energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektrickou energií (SEC(1999) 470- C5-0342/1999 - 2000/2002(COS)) (8.9.2000)

Jan Motlík: Legislativa EU pro obnovitelné zdroje elektřiny (6.9.2000)

Jan Motlík: Výkupní tarify za elektřinu z obnovitelných zdrojů (23.8.2000)

Jaroslav Váňa: Ekologické aspekty výroby kompostů (22.8.2000)

Stanislav Kužel: Využití rostlin rodu Reynoutria k dekontaminaci půdy a možnosti jejich energetického využití (21.8.2000)

Jaroslav Váňa: Motorová biopaliva - obnovitelný zdroj energie (20.7.2000)

Zdeněk Strašil: Energetické rostliny - 3 - Arundo donax (18.7.2000)

Branislav Moňok: Kampaň na rozvoj kompostovania na Slovensku (17.7.2000)

Karsten Junge: Doba pro kompostování - moderní technologie (14.7.2000)

Zdeněk Pastorek: Aktuální situace v oblasti výroby bioplynu v ČR (13.7.2000)

Jan Kozák a Zdeněk Faikl: Anaerobní zpracování organických odpadů a výroba bioplynu (12.7.2000)

Dagmar Juchelková: Fluidní technologie a možnosti jejich využívání při spalování bioodpadu (11.7.2000)

Jaroslav Váňa: Biomasa jako obnovitelný zdroj energie (10.7.2000)

Jiří Němec: Sběr a třídění bioodpadů - zkušenosti firmy SSI SCHÄFER (II) (10.7.2000)

Jaroslav Váňa: Jak napravit špatnou úroveň nakládání s bioodpady (7.7.2000)

Miloslav Mezuliáník: Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR (4.7.2000)

Ladislav Hegyi: Európa robí v triedení a kompostovaní bioodpadov veľké pokroky - v SR je to stále takmer neznámy pojem (25.6.2000)

Jaroslav Váňa a Miloslav Mezuliánik: Nové perspektivy výroby průmyslových kompostů v České republice (21.6.2000)

Vlasta Petříková: Biomasa pro energii a průmysl (20.6.2000)

Ladislav Hegyi: Prínos "Kompostovacej kampane" Spoločnosti priateľov Zeme po prvých 3 mesiacoch (19.6.2000)

Ladislav Hegyi: Celoslovenský "Týždeň kompostovacích aktivít" (14.6.2000)

Karel Srdečný, Petra Slováčková: Obnovitelné zdroje: energie budoucnosti (23.5.2000)

Antonín Slejška: Nové formátování stránek CZ BIOMu (23.5.2000)

Časopis BIOM 2/2000: PDF, DOC, ZIP (4.5.2000)

Jaroslava Kotrčová, ČEÚ: Literární rešerše - Čistírenské kaly (29.4.2000)

Zdeněk Strašil: Energetické bilance v rostlinné výrobě u vybraných alternativních plodin (28.4.2000)

František Mátl, Jaromír Palas: Úvodní informace k výstavbě kompostárny v městské části Brno-sever (21.4.2000)

Jaroslav Váňa, Antonín Slejška: Bioplyn z rostlinné biomasy (1998) (21.4.2000)

Jaroslav Váňa: Energetické využití biomasy (20.4.2000)

Tisková zpráva z CZ BIOMu: BIOODPAD 2000 (19.4.2000)

Emil Pázral: Integrace větrné energetiky do nadřazených systémů (3.4.2000)

Jaroslav Kára: Předpokládané užití alternativních paliv s důrazem na užití derivátů etanolu a rostlinných olejů (28.3.2000)

Omlouvám se za výpadek, jenž byl zapříčiněn mou nemocí.
Slejška

Antonín Slejška: Kam až sahá fytoenergetika (4.3.2000)

Jaroslav Váňa: Využití biopaliv v České republice (1.3.2000)

Antonín Slejška, Jaroslav Váňa: Energie z bioodpadu (1.3.2000)

Antonín Slejška: Filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie (29.2.2000)

Jaroslav Váňa: The present situation in biowaste treatment in Czech republic (28.2.2000)

Tisková zpráva z CZ BIOMu: Biomasa v Peklově (26.2.2000)

Jaroslav Váňa: Finančně podporované hnojení registrovanými průmyslovými komposty (23.2.2000)

Tisková zpráva z CZ BIOMu: Obnovitelné zdroje energie - spolupráce a integrace (17.2.2000)

Ladislav Hegyi: Víťazstvo miestnych občanov a Priateľov Zeme - zastavili zámer výstavby skládky odpadov (13.2.2000)

Jiří Souček: Dřevo - přehled základních vlastností (10.2.2000)

Jaroslav Váňa: Výroční zpráva CZ BIOMu za rok 1999 (9.2.2000)

Vlasta Petříková: Energetické rostliny na zemědělských školách (9.2.2000)

Kandidátka CZ BIOMu 2000 (9.2.2000)

Životopisy nových kandidátů: (9.2.2000)

Dagmar Juchelková

Miroslav Šafařík Vladimír Verner

Finanční zpráva za rok 1999 (9.2.2000)

Jaroslav Váňa: Dotace na využívání kompostu (9.2.2000)

Vlasta Petříková: Televizní seriál o obnovitelných zdrojích energie (9.2.2000)

Jaroslav Váňa: Vážení členové a přátelé CZ BIOMu (9.2.2000)

Zápis z 9. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 18.1.2000 v Praze - Ruzyni (9.2.2000)

Jiří Srbecký: Výsledek ověření účinnosti organominerálního hnojiva Vermaktiv K (7.2.2000)

Position paper of AEBIOM, A Flexible Principle for Carbon Dioxide Taxation in Europe (4.2.2000)

Dagmar Juchelková a Wofgang Bernstein: Spolupráce VŠB-TU Ostrava a TU Dresden v oblasti energetického využívání biomasy (4.2.2000)

Antonín Slejška: Fytoenergetika v Peklově (2.2.2000)

Position paper of AEBIOM, The need of European Standards on Solid Biofuels and Peat (2.2.2000)

Karel Vajík: Proč budovat vedle skládky kompostárnu? (24.1.2000)

Jiří Souček: Skládkový plyn - odpad, nebo zdroj energie? (19.1.2000)

Antonín Slejška: Kampaň BIOODPAD - výzva ke spolupráci (13.1.2000)

Antonín Slejška: Možnosti třídění a využívání bioodpadu ve městech (11.1.2000)

Jaime Muňoz: The Field of Biofuels (3.1.2000)

Archiv článků

 

Případné datum nacházející se v rámci odkazu uvádí kdy byl článek poprvé uveřejněn (v časopise, sborníku apod.), zatímco datum za odkazem oznamuje kdy byl uložen na webové stránky CZ BIOMu.

Příspěvky a připomínky posílejte správci webu.

Pokud chcete být pravidelně informováni e-mailem o nových publikacích, článcích, akcích, službách apod. nejen na webu CZ BIOMu, tak si napište na adresu slejska@vurv.cz o ukázkový e-mail, na základě něhož se můžete rozhodnout, zda chcete dostávat takovéto zprávy pravidelně či ne.