Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Následující časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

Číslo 5, Leden 1999

Výroční zpráva 1998 – CZ Biom

(celý text: - v novém okně )

Usnesení Valné hromady CZ Biom konané dne 17. 11. 1998 v Dešné u Dačic

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Nová Paka – aneb ekologické nakládání s odpady přináší ekonomické problémy

Nakládání s tuhými domovními odpady realizované členem našeho Svazu, Technickými službami Nová Paka, je řadě našich čtenářů dobře známo. Jde o separovaný sběr tuhých domovních odpadů s maximálním využitím všech jeho složek, včetně bioodpadu. ...

(celý text: - v novém okně )

Vlasta Petříková: Biomasa v teplárnách ČR a v Rakousku

Pod tímto názvem se uskutečnila jedna z posledních aktivit mezinárodní sekce, ve dnech 17. a 18. 11. 1998, která se skládala ze 3 dílčích akcí: exkurze, odborný seminář a valná hromada CZ Biom. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Nové vyhlášky Ministerstva zemědělství v návaznosti na zákon o hnojivech

V období 26. – 30. 11. 1998 byly vydány očekávané vyhlášky citované v zákoně č. 156/1998 Sb. “O hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agronomickém zkoušení zemědělských půd”. ...

(celý text: - v novém okně )

Miroslav Šafařík: Jak (ne)funguje ekonomika (2)

... Z tabulky vyplývá, že jsme za daných předpokladů mohli v roce 1998 vyrobit 798 GWh elektrické energie z 1066 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 533 MW. Zatím nám JETE namísto produkce energii nemilosrdně spotřebovává ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Klimatická změna v r. 1998

Uplynulý rok byl nejteplejším za posledních třicet let. Podle předběžné zprávy bylo loňská průměrná teplota na zeměkouli o 0,58°C vyšší než dlouhodobý průměr v letech 1961 – 1990. ...

(celý text: - v novém okně )

Zdeněk Strašil: Energetické rostliny – 1 – Chrastice rákosovitá

... Chrastice rákosovitá je vytrvalá tráva značně náročná na vodu a živiny, nenáročná na agrotechniku, dávající ve vhodných podmínkách vysoké výnosy. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Slejška: Faktory rozhodování

... Zatímco věda (a ekologie obzvlášť) uvažuje s čím dál tím větším počtem proměnných a konstant vstupujících do každého procesu, mnozí ekologičtí nadšenci si vystačí s jedním či dvěma. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Anděl, aneb “statistický” průzkum občanských aktivit a nutnost zušlechťování názorů referentů

... Jelikož správný předseda CZ Biom musí mít v důležitých organizacích své známé, věděl jsem už druhý den že Čs. statistický úřad žádný průzkum neorganizuje a že referenta Anděla nikdo nezná. Zbývá jen uvažovat, kdo dal podnět k tak amatérské lustraci a z jakých důvodů byla referentem (agentem) Andělem provedena. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Slejška: Terorismus v zeleném

... Ekologický terorismus již není pouhou fikcí z amerických akčních filmů, ale intenzivně se rozvíjejícím jablkem sváru současného civilizovaného světa ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Veřejná soutěž MŽP v r. 1998

CZ Biom jako spoluřešitel podal ve veřejné soutěži návrh projektu na problematiku fytoenergetiky v květnu 1998. Průběh veřejné obchodní soutěže dokresluje naše korespondence s MŽP. ...

(celý text: - v novém okně )

Vlasta Petříková: Přehled aktivit mezinárodní sekce v r. 1998

Hlavní náplní práce mezinárodní sekce je aktivní spolupráce s Evropskou asociací AE Biom. V loňském roce jsme byli poprvé zapojeni do projektu AE Biom, který byl částečně dotován z EU.

(celý text: - v novém okně )

Roman Honzík: Zastavení třetí: Netradiční energetické zdroje

... spalování fosilních paliv, mezi něž patří hnědé uhlí, ropa, ale i zemní plyn, uvolňuje do ovzduší poměrně velké množství oxidu uhličitého, a tím značně mění fyzikální vlastnosti atmosféry. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Kutil: Popis kotelny na biomasu Stetteldorf am Wagram (Rakousko)

V průběhu odborného semináře v Dešné a exkursí, byla navštívena i kotelna na spalování slámy v Rakousku, situovaná nedaleko od Vídně, v obci Stetteldorf. Tato 2,5 MW kotelna na spalování slámy je příkladným, velmi dobře propracovaným řešením ekologického a ekonomicky efektivního vytápění a přípravy teplé užitkové vody pro 220 objektů. ...

(celý text: - v novém okně )

Ekologická sdružení – 3 – Agentura Koniklec

... Pro dokreslení činnosti Agentury Koniklec, ale také stavu ekologických organizací v ČR, může sloužit následující otevřený dopis adresovaný p. Václavu Klausovi. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Slejška: Bioodpad – možnosti využití

... Nejhmotnější a přitom nejsnáze zpracovatelnou část komunálního odpadu tvoří bioodpad. Jedinou překážkou jeho využití v ČR je až na výjimky neexistující separace bioodpadu. Existují sice možnosti zpracování netříděného či mechanicky tříděného směsného odpadu, ale ty neumožňují výrobu netoxického produktu, ...

(celý text: - v novém okně )

 

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 5. čísla: Antonín Slejška

VÚRV Praha-Ruzyně, č. tel.: (02) 33022354

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující časopis