Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora a slovník fytoenergetiky Články na jiných serverech Dokumenty a tiskové zprávy Podmínky členství v CZ BIOMu Výpočty a JavaSkripty Odkazy na české i zahraniční informační a firemní weby Diskusní fórum o fytoenergetice

Ing. Antonín Slejška

Osobní profil na Biom.cz

Životopis

Odborné publikace:

Jaroslav Váňa, Antonín Slejška: Bioplyn z rostlinné biomasy (1998) (21.4.2000)

Odborné články:

Databáze fytoenergetiky (18.12.2000)

Bioodpad - sběr a využití (24.11.2000)

Antonín Slejška, Jaroslav Váňa: Energie z bioodpadu (1.3.2000)

Fytoenergetika v Peklově (2.2.2000)

Možnosti třídění a využívání bioodpadu ve městech

Bioplynové zajímavosti z různých koutů světa (1999)

Vermikompostování (1999)

Antonín Slejška, Jaroslav Váňa - Bioenergie z komunálního odpadu (1999)

Possibilities of aerobic and anaerobic biological treatment of organic waste (1998)

Využití zemědělských odpadů biologickými metodami

Kompostování kontaminovaných zemin a remediace znečištěných půd aplikací kompostů

Biodegradable Plastics - Exctract from Lecture for Phd. English Exam

Hlavní trendy ve výrobě bioplynu z domovního bioodpadu ve vyspělých státech

Vermikompostování papírenských odpadů (noticka)

Vermicomposting of wastes from paper pulp industry (1996) - Zápočet z pedobiologie na VŠZ v Praze - při PSG studiu

Vermikompostovatelnost odpadů z celulózo-papírenského průmyslu

Testování biodegradability

Zprávy z akcí:

Diskusní fórum nad oponentními posudky ke Studii energetické efektivnosti pro Českou republiku

Seminář "Nakládání s odpady"

Seminář "Využití biomasy, vodní a větrné energie"

Publicistika:

Nové formátování stránek CZ BIOMu (23.5.2000)

Kam až sahá fytoenergetika (4.3.2000)

Filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie (29.2.2000)

Kampaň BIOODPAD - výzva ke spolupráci

Stane se biomasa palivem budoucnosti (1999)

Papírový spamming (1999)

Radikálové a ekologové (1999)

Temelín a biomasa (1999)

Ekologie - symbol - reklama

Články ve sbornících BIOMu:

Možnosti a perspektivy zpracování bioodpadu (1999)

Jaroslav Váňa, Sergej Usťak, Roman Honzík, Antonín Slejška: Zpráva z cesty po německých bioplynových stanicích (1999)

Reaktory pro anaerobní digesci (1998)

Bioplyn z rostlin (1998)

Antonín Slejška a Jaroslav Váňa - Kompostování zaolejovaných odpadů

Články v časopise BIOM:

BIOM 4/1999

Komentář k situační studii AEBIOMu "Trh s teplem a Kjótský protokol"

BIOM 3/1999

Sergej Usťak et al.: Odborný svaz Bioplyn se sídlem na zemědělské škole Hohenlohe Kirchberg-Weckelweiler (Fachverband Biogas e. V.) 17. května 1999

Sergej Usťak et al.: Kombinované aerobní a anaerobní zpracování bioodpadu a tříděného organického odpadu v bioplynové stanici Teugn. 17. května 1999

Sergej Usťak et al.:ioplynová stanice Dietrichsdorf (Högl Kompost) 17. května 1999

Sergej Usťak et al.: Zemědělské bioplynové stanice 17. května 1999

Sergej Usťak et al.: Velkokapacitní bioplynová stanice ke zpracování kejdy hospodářských zvířat v Oberlungwitz 17. května 1999

Sergej Usťak et al.: Bioplynová stanice Hirschfelde pro anaerobní fermentaci tekutých organických odpadů 17. května 1999

Sergej Usťak et al.: Celkové závěry 17. května 1999

BIOM 2/1999

CZ-BIOM virtuální, aneb o webu a elektronické poště

Jak vytížena jezdí pražská auta?

BIOM 1/1999

Faktory rozhodování

Terorismus v zeleném

Bioodpad – možnosti využití

BIOM 3/1998

CZ BIOM je na Internetu

Úrovně rozhodování

Ještě pár slov o Webu

BIOM 2/1998

Recenze knihy "Pavla Kočíková: Evropská unie a životní prostředí - politiky, strategie a legislativa"

Budoucnost resortu životního prostředí

BIOM 1/1998

CO2 A KYOTO

Zkušenosti z projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v EU

Dokumenty CZ BIOMu

Zápis z 5. Schůze představenstva a revizní komise CZ BIOM

Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka BIOMu       Seznam autorů

Redirekt adresa této stránky je: http://slejska.zde.cz

Další mé e-maily jsou: slejska@atlas.cz, slejska@centrum.cz, slejska@post.cz,...