Členství v CZ BIOMu:
Přidej / odstraň levý sloupec.

Pokud máte zájem o členství v CZ BIOMu, stáhněte si přihlášku (ZIP*, RTF**, PDF***). Na základě jejího vyplnění (a zaplacení členských příspěvků) se stanete plnoprávnými členy CZ BIOMu. Členové CZ BIOMu dostávají zdarma časopis BIOM (vyjma studentů ****), mají zlevněné vložné na akcích CZ BIOMu a mohou se aktivně zapojovat do dění v CZ BIOMu.

Členské příspěvky jsou v roce 2002: 250,- Kč/rok pro běžné členy, 50,- Kč/rok pro studenty denního studia a 2 000,- Kč/rok pro právnické osoby. Příspěvky je možné platit buď složenkou či převodem na účet číslo 165328389, kód 0800, a nebo na akcích CZ BIOMu.

 

* soubor typu ZIP je zapakován Winzipem z formátu RTF** - 2,37 kB. Vyplněný soubor můžete poslat na e-mail: biom@vurv.cz (podpis můžete dopnit při Vaší nejbližší návštěvě sekretariátu CZ BIOMu).

** soubor typu RTF (Rich Text Format) - 12,8 kB. Je napsán v MS Wordu, měl by však jít otevřít všemi alespoň trochu slušnými textovými editory. Vyplněný soubor můžete poslat na e-mail: biom@vurv.cz (podpis můžete dopnit při Vaší nejbližší návštěvě sekretariátu CZ BIOMu).

*** soubor typu PDF - 77,8 kB - si můžete přímo z Internetu vytisknout, vyplnit a zaslat na adresu CZ BIOMu: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06.

**** to je dáno výší poštovného. Pokud však student navštíví sekretariát BIOMu, např. v rámci některé akce CZ BIOMu, časopis dostane. Časopis vychází také na webových stránkách CZ BIOMu (většinou v předstihu před tištěnou formou, jelikož ta je zdržena poštovním doručováním).