Fotogalerie:
Přidej / odstraň levý sloupec.

Rychlé prohlížení fotogalerie - je naprogramováno v JavaScriptu - optimalizováno pro MS Internet Explorer - Netscape Communicator některé funkce nezvládá - podrobnosti k jednotlivým fotografiím je nutné hledat přímo v jednotlivých kategoriích:
Galerie obrázků k příručce "Výroba a využití kompostů v zemědělství (Pouze MSIE)

Fytoenergetika: rostliny využívané k energetickým účelům (fr)
  agrotechnika (fa)
  termická konverze rostlin (ft)
  anaerobní digesce rostlin (fd)
   
Bioplyn: zařízení pro výrobu energie z bioplynu (bz)
  bioplynové závody (bb)
  anaerobní digesce rostlin (fd)
   
Kompostování: kompostárny (kk)
  separace a třídění bioodpadu (ks)
  kompostéry - bioreaktory (kb)
  aplikace kompostů (ka)
   
Bioremediace: rekultivace (br)
  fytoremediace (bf)
   

* písmena v závorce označují počáteční písmena názvu souvisejících souborů

Fotografie či grafické soubory (typu jpg či gif) můžete zasílat správci webu. K jednotlivým obrázkům napište prosím jméno autora, název, stručný popis (není bezpodmínečně nutný), datum (alespoň přibližné) a umístění fotografovaného objektu. Téma by mělo souviset s uvedenými tématy, ale velice uvítáme případné rozšíření o nové oblasti.

Děkujeme předem za Vaše snímky a náměty, budeme se snažit všechny v co nejkratší době umístit na tomto webu. Fotografie samotné buď vrátíme či ponecháme v sekretariátu BIOMu, kde budou volně k dispozici (dle přání autora).

Za CZ BIOM 15. prosince 1998 Antonín Slejška.