(Přidej / odstraň levý sloupec.)

CZ BIOM je nevládní nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky v České republice a sdružující většinu odborníků, podnikatelů a aktivistů v oblasti energetického využívání biomasy. CZ BIOM má sekci pěstitelskou s podsekcí konopí, sekci spalování, kompostování, bioplynu, mezinárodní sekci a sekci informační a poradenské středisko. CZ BIOM svou činností navazuje na evropskou organici AE BIOM.

CZ BIOM vydává pro své členy časopis BIOM, pořádá semináře a osvětové akce, snaží se prosazovat ideje udržitelného rozvoje do běžného života i české legislativy a vytváří zázemí pro zavádění nových i zapomenutých fytoenergetických technologií.

 

Starší ankety


Naše adresa:

Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06

Tel.: 02 / 33022354, fax: 02 / 33310636

IČO: 61383929, DIČ: 006-61383929

biom@vurv.cz

Mapy a spojení
(otevírají se v novém okně):

mapa.html (50,5 kB)

orto_ustav.html (228 kB) 

Weby CZ BIOMu:

Stránky jsou umístěny na serveru Econnect, o.s.: www.ecn.cz

Správcem www stránek CZ BIOMu je
Antonín Slejška


Informační systém ve vytápění      Ekolist po drátě      Informační křižovatka české energetiky      Zemědělské časopisy, databáze a další informace      Server věnovaný bionaftě     Národní projekt využívání odpadu - SKLÁDKA