Odkazy na:

«Odborné informace» «Zahraniční_stránky» «Firmy» «České_stránky»

Přidej / odstraň levý sloupec.

České WWW stránky

Otevřít odkaz v novém okně Agentura KONIKLEC - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Otevřít odkaz v novém okně Agroweb.cz - server plný informací pro zemědělce - zemědělské časopisy, databáze, diskuzní fóra apod.

Otevřít odkaz v novém okně Bionafta - informační server o bionaftě.

Otevřít odkaz v novém okně CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí které se mimo jiné zabývá poradenstvím v oblasti energetiky.

Otevřít odkaz v novém okně CpKP - je nevládní nezisková organizace, která svými programy zapojuje občany do plánování rozvoje měst a obcí.

Otevřít odkaz v novém okně Česká brána 21 Na stránkách systému iBrána naleznete přehledně členěné, neustále aktualizované informace z mnoha oblastí udržitelného rozvoje České republiky: životní prostředí, sociální oblast, ekonomika, kvalita života a zdraví a mnoho dalších. Portálem iBrány jsou rovněž Otevřít odkaz v novém okně Zdravá města ČR.

Otevřít odkaz v novém okně Česká energetická agentura je příspěvková organizace, jejímž posláním je iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a k snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie.

Otevřít odkaz v novém okně České centrum čistší produkce - Čistší produkce a EMS. Preventivní strategie vedoucí ke snížení znečištění prostředí technologiemi průmyslových podniků a služeb.

Otevřít odkaz v novém okně Český ekologický ústav je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Otevřít odkaz v novém okně Econnect je nezisková organizace, která pomáhá všem z neziskového sektoru v České republice využívat systém pro elektronickou komunikaci a zpřístupňovat informační systémy na počítačových sítích.

Otevřít odkaz v novém okně Ekolist po drátě přináší aktuální zprávy o životním prostředí.

Otevřít odkaz v novém okně EkoWATT je nevládní nezisková organizace zabývající se praktickou a informační činností zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor.

Otevřít odkaz v novém okně Elektronická environmentální knihovna - Na této web stránce najdete PUBLIKACE se vztahem k životnímu prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, případně další instituce. Pod názvem PERIODIKA najdete Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP a EIA - posuzování vlivů na životní prostředí a další tiskoviny či odkazy na ně. Periodika i publikace jsou zde v plném znění a při respektování autorských práv je možné je použít k nekomerčním účelům.

Otevřít odkaz v novém okně Energy Centre České Budějovice je centrum energetického poradenství pro Jižní Čechy.

Otevřít odkaz v novém okně Energ.cz je komplexní informační systém věnovaný převážně energetickým tématům.

Otevřít odkaz v novém okně Energy Web je informační křižovatka české energetiky.

Otevřít odkaz v novém okně Informační centrum ENERGIE - středisko Jihočeských matek pro podporu trvale udržitelné energetiky.

Otevřít odkaz v novém okně Informační server ECHO Plus - informační server profesně zaměřený na povrchové úpravy, vodní hospodářství a nakládání s odpady

Otevřít odkaz v novém okně Informační zdroje v oblasti životního prostředí

Otevřít odkaz v novém okně KONOPA - občanské sdružení podporující využívání technického konopí.

Otevřít odkaz v novém okně Lesnictví.cz - informace o lese a lesnictví v ČR

Otevřít odkaz v novém okně Liga energetických alternativ - stránky pojednávající o Solárním ekopavilónu na Barrandově, alternativních energiích a ekologickém zemědělství.

Otevřít odkaz v novém okně LPG - stránky o LPG v celé Evropě

Otevřít odkaz v novém okně Program energetických úspor je nevládní, nezisková organizace, která v České republice zastupuje Mezinárodní institut pro úspory energie.

Otevřít odkaz v novém okně Projekt nízkoenergetického a nízkonákladového domu - stránky projektu usilujícího o zavádění nízkoenergetické architektury do českého stavebnictví.

Otevřít odkaz v novém okně Silvarium.cz - Lesnicko dřevařský informační www server.

Otevřít odkaz v novém okně Skládka - informační server o odpadovém hospodářství.

Otevřít odkaz v novém okně SEVEN - Středisko pro efektivní využívání energie.

Otevřít odkaz v novém okně Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Na jejích webových stránkách se nachází např. zpravodaj, informace o aktivitách, stanoviska a rovněž publikace STUŽky.

Otevřít odkaz v novém okně Topinfo - informace z oborů: vytápění, klimatizace a větrání, zdravotně technické instalace - rozvody vody, plynu a kanalizace, zdravotní technika, měření a regulace.

Otevřít odkaz v novém okně Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Otevřít odkaz v novém okně VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Otevřít odkaz v novém okně Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví spravuje genofond topolů, zabezpečuje chod Informačního střediska pro obnovitelné energie a zabývá se rychlerostoucími dřevinami.

Otevřít odkaz v novém okně Výzkumný ústav rostlinné výroby je v současné době jediná státní instituce v ČR provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené zejména na problémy pěstování zemědělských plodin. WWW stránka BIOMu je umístěna na serveru VÚRV.

Otevřít odkaz v novém okně Výzkumný ústav zemědělské techniky je orientovaný na řešení strojně-technologických systémů v zemědělství. Ústav nabízí mimo jiné poradenství v rámci EKIS.

Firmy

Otevřít odkaz v novém okně ABX spol. s r. o. - prodej a výroba kamen

Otevřít odkaz v novém okně AlphaBio EcoService, s.r.o. - komplexní služby v oblasti ekologie, revitalizace, sanační práce, biofiltry, biotechnologie ...

Otevřít odkaz v novém okně ATEKO - kogenerace a trigenerace

Otevřít odkaz v novém okně ATMOS - výroba kotlů na dřevo

Otevřít odkaz v novém okně BAD spol. s r.o. - využití bioplynu jako ekologického zdroje energie

Otevřít odkaz v novém okně BIOMAC TRADE spol. s r. o. - briketovací zařízení pro dřevní odpad - projekce, výroba, dodávky a obchodní činnost

Otevřít odkaz v novém okně BIOGAS TECHNOLOGY a.s. - dodavatel kompletních bioplynových stanic a zařízení pro anaerobní zpracování kalů z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod

Otevřít odkaz v novém okně BOHEMIA SOLAR - Josef Matyáš - využití sluneční energie k přípravě TUV, přitápění a vyhřívání bazénů, vytápěcí systémy s využitím energie biomasy

Otevřít odkaz v novém okně Briklis - výroba zařízení pro briketování

Otevřít odkaz v novém okně ČKD Dukla, a.s. - zařízení pro topenářské a průmyslové kotelny

Otevřít odkaz v novém okně DAKON, s.r.o. - výroba teplovodních kotlů

Otevřít odkaz v novém okně Dekont Umwelttechnik, spol. s r. o. - boxové kompostárny odpadů

Otevřít odkaz v novém okně EKEN - Křenovský Bruntál - výroba kotlů na dřevo (HORAL a VŠEPAL)

Otevřít odkaz v novém okně EKO CZECH, a.s. - výroba a prodej bionafty

Otevřít odkaz v novém okně Ekopanely - panely ze slámy a montované domky z těchto panelů

Otevřít odkaz v novém okně Elektrárenská společnost ČEZ, a.s.

Otevřít odkaz v novém okně Elektrokov a.s. Znojmo, závod topení - návrh, instalace a servis energetických staveb

Otevřít odkaz v novém okně Energoservis, s.r.o. Hodonín - kotle, kotelny, výměníkové stanice, potrubní systémy, elektro NN, VN, VVN, transformátory, měření a regulace, investiční celky, spalovny

Otevřít odkaz v novém okně Envicho, spol. s .r.o. - veškeré poradenské a konzultační služby spojené se zemědělskou problematikou včetně fytoenergetiky

Otevřít odkaz v novém okně Expos - velkoobchod s varnou, topnou a topenářskou technikou

Otevřít odkaz v novém okně FÉNIX RECYKLACE, s.r.o - recyklace plastového a pryžového odpadu pomocí technologie založené na principu vakuové pyrolýzy

Otevřít odkaz v novém okně Firma KOPEČEK - výroba kotlů na spalování dřevoplynu 

Otevřít odkaz v novém okně HAAS + RUKOV, spol. s r.o.- výroba krbových kamen 

Otevřít odkaz v novém okně IROMEZ s.r.o. - velkoobchod s palivy (také s bionaftou), výroba tepla a elektřiny (spalují rovněž biomasu), výkup dřevního odpadu

Otevřít odkaz v novém okně JOGA Luhačovice s r.o. - svoz, třídění, odbyt, poradenství, projkce ... v oblasti tuhých komunálních odpadů

Otevřít odkaz v novém okně -MMM- SOLAR, alternativní energie - stránky věnované alternativním zdrojům energií, zejména pak sluneční energetice

Otevřít odkaz v novém okně NUCLEA, spol. s r.o. - výroba teplovodních kotlů na spalování biomasy do výkonu 3 MW, překopávačů kompostu PK 250 a dalších zařízení.

Otevřít odkaz v novém okně Ostratický, spol. s r.o. - výroba překopávačů kompostu a dalších zařízení pro vinárenství a sadovnictví.

Otevřít odkaz v novém okně Pavel Hostomský - kamna na dřevo, plynospotřebiče, úprava vody

Otevřít odkaz v novém okně Pelletia s.r.o. - výroba dřevěných peletek

Otevřít odkaz v novém okně SRC International CS s.r.o. je výzkumná, inženýrská a konzultační firma v oblasti energetiky.

Otevřít odkaz v novém okně Step TRUTNOV - výroba tlakových a tepelných zařízení, dodávky energetických staveb

Otevřít odkaz v novém okně TEDOM - Zařízení pro kogeneraci

Otevřít odkaz v novém okně Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem - sbírají a využívají bioodpad, uvádějí fytoenergetiku do praxe a i jinak se velmi činí.

Otevřít odkaz v novém okně TOKONET - Informační servis pro zemědělce a stránky firmy TOKO A/S a.s. - prodej, servis a leasing zemědělských strojů a technologií

Otevřít odkaz v novém okně Unego - malé bioplynové stanice a další obnovitelné zdroje energie

Otevřít odkaz v novém okně van Gansewinkel - komplexní nakládání s odpady

Otevřít odkaz v novém okně Verner a.s. - výroba krbových kamen, kotlů ústředního vytápění a kotelen na spalování biomasy

Otevřít odkaz v novém okně VIADRUS - Závod topenářské techniky - kotel na dřevní pelety a uhlí Ling 25

Otevřít odkaz v novém okně Vilít krby - Náš krb - dovoz a prodej

Zahraniční WWW stránky

Otevřít odkaz v novém okně Evropská asociace pro biomasu (AEBIOM) sdružuje národní organizace usilující o zvyšování energetického využívání biomasy.

Otevřít odkaz v novém okně Slovenská asociácia pre biomasu (SK-BIOM) člen AE BIOMu (slovenská obdoba CZ BIOMu).

Otevřít odkaz v novém okně Informace o životním prostředí na Slovensku - zde můžete nalézt rovněž stránky Fondu pre alternatívne energie apod.

Otevřít odkaz v novém okně Švédská asociace pro biomasu (SVEBIO) člen AE BIOMu.

Otevřít odkaz v novém okně NF-2000 Network: Non-Food Agro-Industrial Research Information Dissemination Network

Otevřít odkaz v novém okně US Environmental Protection Agency (EPA) je americká vládní organizace zabývající se životním prostředím a slučující všechny složky environmentální politiky a aktivit v USA, ale mnohdy i mimo hranice Spojených států.

Otevřít odkaz v novém okně EIA Bioenergy je mezinárodní dohoda o spolupráci navrhnutá roku 1978 mezinárodní energetickou agenturou - Otevřít odkaz v novém okně International Energy Agency (IEA), zlepšující mezinárodní spolupráci a výměnu informací.

Otevřít odkaz v novém okně Sustainable Minnesota - vše o obnovitelných energiích

Program Otevřít odkaz v novém okně THERMIE usiluje o zdokonalování využívání nejaderných energií a rozvoj využívání obnovitelných energií.

Otevřít odkaz v novém okně Fachverband Biogas e.V. - svaz německých výrobců bioplynu, zařízení pro anaerobní digesci a zájemců o bioplyn.

Otevřít odkaz v novém okně CADDET - centrum pro analýzu a rozšiřování informací o prověřených energetických technologiích. Zaměřuje se zvláště na energetické úspory a úsporné a alternativní technologie.

Otevřít odkaz v novém okně CRT - centrum venkovské technologie je nevládní organizace aktivní zejména ve vývoji a propagaci technologií vhodných pro uspokojování základních potřeb vesničanů v Nepálu, a zároveň zlepšujících jejich životní úroveň i prostředí.

Otevřít odkaz v novém okně GREENTIE - je organizace pro výměnu informací o možnostech snižování emisí skleníkových plynů. Kromě odborných informacích o energetických technologiích neprodukujících skleníkové plyny je možno na její www stránce nalézt také celosvětovou databázi firem a organizací pracujících v této oblasti.

Otevřít odkaz v novém okně THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER for Central and Eastern Europe

Otevřít odkaz v novém okně Greenwinds je nevládní organizace usilující o propagaci a rozvoj obnovitelných technologií, zastavení desertifikace a zúrodňování pouští, rozšiřování povědomí o environmentálních otázkách zejména mezi mladými lidmi, apod.

Otevřít odkaz v novém okně "MarktInnovation Hanf" Internet-Dienstleistungszentrum - informace o produkci a zpracování technického konopí v němčině.

Odborné informace

Otevřít odkaz v novém okně Power Online Virtual Community for the power generation industry

Otevřít odkaz v novém okně Úvod do problematiky bioplynu (anglicky)

Otevřít odkaz v novém okně Podrobná on-line publikace o bioplynu (anglicky)

Otevřít odkaz v novém okně Sborník z internetové konference o integrovaných biosystémech (anglicky)

Otevřít odkaz v novém okně Bibliografie RBEP (Regionální energetický program pro biomasu v USA - anglicky)

Otevřít odkaz v novém okně Data o alternativních pohonných hmotách - Alternative Fuels Data Center (AFDC)

Odkazy pro tuto stránku jsou vybírány nahodile, pokud byste chtěli přidat na náš web nový odkaz, pošlete e-mail správci webu. Stránka by měla alespoň okrajově pojednávat o tématice související s náplní činnosti CZ BIOMu (fytoenergetika a obnovitelné energie všeobecně, kompostování, bioplyn, recyklace, bioremediace, rostliny pro průmyslové využití, aplikovaná ekologie a životní prostředí všeobecně ...)