Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora a slovník fytoenergetiky Články na jiných serverech Dokumenty a tiskové zprávy Podmínky členství v CZ BIOMu Výpočty a JavaSkripty Odkazy na české i zahraniční informační a firemní weby Diskusní fórum o fytoenergetice

Bioplyn z rostlinné biomasy

Jaroslav Váňa - Antonín Slejška

Anotace

Váňa, J. - Slejška, A.
Bioplyn z rostlinné biomasy. Praha, ÚZPI 1998.- 41 s., 8 obr., 8 tab., lit. 106, res. angl.- Stud. Inform., Ř. Rostl. Výr.; R. 1998, č. 5.

Předmětem studie je anaerobní digesce fytomasy a jejím cílem je transfer světových poznatků, který by usnadnil orientaci v této problematice odborníkům usilujícím o rozvoj tohoto oboru v České republice. Úzký výběr z dostupných literárních pramenů je zaměřen na u nás méně známé technologie používající vysokosušinové biofermentory a dvou- a vícestupňové technologie. Dále jsou podrobně rozváděna technologická rizika biozplynování fytomasy, způsob jejich eliminace a možnosti zefektivnění provozu bioplynových stanic zpracovávajících fytomasu. Studie věnuje pozornost též ekologickým a ekonomickým aspektům anaerobní digesce. Anaerobní digesce fytomasy může zabezpečit ekologické palivo pro výrobu tepla, elektrické energie i provoz mobilních zařízení při zachování rostlinných živin (zejména dusíku) a části přeměněné organické hmoty pro zúrodňování půdy. Technologie anaerobní digesce výrazně omezuje produkci skleníkových plynů a produkovaný bioplyn účinně nahrazuje fosilní paliva. Pro své ekologické přednosti jde o technologii, která již dnes přispívá v zahraničí k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

 

   

Obsah

Úvod

Anaerobní konverze organických substrátů - jednotlivé fáze procesu

Technologické systémy vhodné pro anaerobní digesci fytomasy

Kofermentace fytomasy

Anaerobní fermentace fytomasy v mokrých procesech

Anaerobní fermentace fytomasy v suchých procesech

Tabulka I.: Technologicko - technické evropské systémy anaerobní digesce tuhých odpadů potencionálně vhodné pro zpracování biomasy

Fytomasa jako substrát pro anaerobní digesci

Vliv chemického složení fytomasy na produkci bioplynu

Kategorizace rostlin s ohledem na jejich použitelnost pro výrobu bioplynu

Vliv konzervace fytomasy na její metanogenezi

Ekologické a ekonomické aspekty anaerobní digesce fytomasy

Praktické využití studijních poznatků pro rozvoj technologií anaerobní digesce v České republice

Závěr, Conclusion

Seznam použitých výrazů

Literatura


Časopis BIOM, články a sborníky
       Domovská stránka CZ BIOMu