Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Sborník ze sympozia "Bioodpad '99"

Praha, duben 1999

Celý sborník   PDF DOC
Antonín Slejška: Možnosti a perspektivy zpracování bioodpadu HTML PDF DOC
Jiří Němec: Sběr a třídění bioodpadů - zkušenosti firmy SSI SCHÄFER HTML PDF DOC
Josef Gabryš: Separování a kompostování komunálního bioodpadu HTML PDF DOC
Jaroslav Váňa: Kompostování bioodpadu HTML PDF DOC
Uwe Lewandrowski: Biologické stavební hmoty - Stupeň zušlechťování kompostu a s tím spojené požadavky na kompostování HTML PDF DOC
Josef Čechman: Řízené intenzivní kompostování - systém KNEER HTML PDF DOC
Ladislav Slavík: Využití kuchyňských odpadů pro krmné účely HTML PDF DOC
Magdalena Zimová a Ladislav Matějů: Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace HTML PDF DOC
Petr Žalud: Využití biodegradabilního odpadu kompostováním HTML PDF DOC
Karel Vajík: Praktická abeceda kompostování HTML PDF DOC
Krishna N. Gautam: Budoucnost využití bioplynu v Nepálu HTML PDF DOC
Jaroslav Váňa, Sergej Usťak, Roman Honzík, Antonín Slejška: Zpráva z cesty po německých bioplynových stanicích HTML PDF DOC
Jaime Munoz: Ekonomika a financování procesu výroby bioplynu. HTML PDF DOC
Jana Skořepová: Biomasa ve sběrném dvoře – současnost a perspektivy HTML PDF DOC
Jana Skořepová: Biomasa ve sběrném dvoře – současnost a perspektivy - příloha “ODPADY 99” HTML PDF DOC

Sborník ze sympozia Bioodpad’99 konaného ve dnech 19. – 21. 4. 1999

Program sympozia:

19. 4. vědecko-odborný seminář "Komunální bioodpad" (aula VÚRV)

20. 4. prezentace firem podnikajících v oblasti třídění a využití bioodpadu pro představitele odborů životního prostředí obecních úřadů (Staroměstská radnice, velká klubovna)

21. 4. předváděcí den amatérských i profesionálních řešení pro recyklaci bioodpadu a diskuse zástupců nevládních organizací, zahraničních hostů, kutilů a veřejnosti o problematice bioodpadu (Ekocentrum ROSA)

Garanti konference :

19. 4. Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6, 161 06, tel.: 02 / 33022354, e-mail: vana@hb.vurv.cz

20. 4. Ing. Petr Šulc, Magistrát Hl. M. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

21. 4. Štefan Bačo, Ekocentrum ROSA, Sokolovská 91, Praha 8, tel.: 02 / 24818876

Redaktor sborníku :

Ing. Antonín Slejška, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6, 161 06, tel.: 02 / 33022354, e-mail: slejska@hb.vurv.cz

Na pořádání sympozia se podíleli :

Agentura KONIKLEC

Ekocentrum ROSA

CZ BIOM

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Magistrát Hl. M. Prahy

Sborník vydalo : České sdružení pro biomasu - CZ BIOM (czbiom@hb.vurv.cz)

Drnovská 507, 161 06 Praha 6

Vydání 1. Počet stran 66. Náklad tisku : 200 ks. Druh vazby: bro

Časopis BIOM, články  a  sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu