Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Sborník ze semináře a exkurze
"Biomasa v teplárnách ČR a v Rakousku"

Dešná, listopad 1998

Úvodní slovo

Jaroslav Váňa: Význam biomasy pro energii

Vlasta Petříková: Rozvoj fytoenergetiky v Evropě

Václav Sladký: Technika potřebná pro využívání biomasy pro energii

Jaroslav Kára: Zdroje biomasy a její energetické využití

Antonín Kutil: Perspektivy a možnosti rozvoje energetické biomasy v ČR

Jaroslav Dvořák: První česká kotelna na spalování biomasy

Antonín Slejška: Reaktory pro anaerobní digesci

Dagmar Juchelková: Možnosti využití biomasy – kombinované spalování biomasy a uhlí?

Časopis BIOM, články  a  sborníky       Domovská stránka BIOMu